Případové konference a asistovaný kontakt

Chlapec (10 let) je v pěstounské péči babičky. Matka se vrací z výkonu trestu odnětí svobody a žádá o navrácení syna do vlastní péče. Během roku však její zájem o syna ustává. Chlapec se zhoršil ve škole, zvýšila se jeho agresivita ke spolužákům. OSPOD svolává případovou konferenci a žádá naši organizaci o asistovaný kontakt.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.