O nás

Rodinné mosty jsou sdružením odborníků, kteří se dlouhodobě věnují práci s náhradními rodinami a dětem, které v nich vyrůstají. Velmi dobře vědí, že náhradní rodiny se potýkají s jinými problémy, než se vyskytují ve vlastních rodinách. Jsou tu otázky přípravy na příchod dítěte, jeho adaptace na nové prostředí, sžívání s pěstounskou rodinou a novými sourozenci, zajištění a realizace vhodného kontaktu s biologickou rodinou, vytváření společných hodnot a rituálů, příprava na odchod dětí do samostatného života a udržení vzájemných vztahů.

Rodinné mosty poskytují náhradním rodičům profesionální podporu širokého týmu odborníků. Cílem nás všech je, aby děti v náhradních rodinách prožily plnohodnotné dětství a vykročily pevným krokem do dospělosti. 

Umíme řešit i další problémy, které souvisejí s rozpadem vztahů a rodiny, s chováním dětí a školskou problematikou.
Každý, kdo má zájem, aby jeho rodina fungovala lépe, může využít služby našich odborníků.

Používáme široké spektrum metod a terapií pro efektivní a trvalé řešení individuálních potřeb našich klientů.

KDE PŮSOBÍME :

Naše organizace poskytuje služby předem zájemcům z Prahy a Středočeského kraje.

ETICKÉ PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE:

Etické principy organizace Rodinné mosty vycházejí z Úmluvy o právech dítěte. Naší hlavní prioritou je hájit zájem a blaho dítěte tak, abychom vytvářeli pevný základ pro jeho budoucnost.

 

Seznamte se s naším etickým kodexem ZDE

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.