Náhradní rodinná péče

Pro budoucnost dítěte je nejrizikovější, když nevyrůstá v rodině

Náhradní rodinná péče je určena dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Právní úprava v ČR rozlišuje tyto formy:

  • adopce
  • pěstounská péče
  • pěstounská péče na přechodnou dobu

Cílem náhradní rodinné péče je zajistit, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, navázaly citové vazby a získaly jistotu a sebedůvěru pro budoucí život.

Naše služby:

Poskytujeme odborné poradenství při výkonu pěstounské péče o dítě jakéhokoli věku, řešíme výchovné a jiné problémy týkající se péče o dítě založené na ucelené diagnostice, zajišťujeme doprovázení pěstounských rodin, odlehčovací služby a vzdělávání rodičů pěstounů. Řešíme i související problémy, např. sociální zabezpečení rodiny. Zájemcům o pěstounskou péči poskytujeme komplexní informace a proškolení.

Co můžete očekávat:

  • široký tým odborníků (sociální pracovník, speciální pedagog, etoped - specialista na poruchy chování, psycholog, terapeut apod.)
  • bohaté zkušenosti s prací s dětmi, mládeží a rodinami
  • služby na jednom místě
  • bezpečné prostředí
  • kontakty na návazné sociální služby
  • nadstandardní nabídka odlehčovacích služeb
  • vstřícnost a empatie
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.