INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PĚSTOUNY #5

Individuální plánování s rodinou při rozhodování/přijímání dítěte do péče:

  1. Zajistit otevřenou budoucnost dítěte - poznání historie dítěte a stanovení možností do budoucna dítěte i rodiny (věk, bytové uspořádání, finanční možnosti, aktuální situace v rodině pěstouna případně dítěte)
  2. Diagnostika potřeb rodiny, dítěte (dotazník funkčnosti rodiny, u dítěte zdravotní revize), rozhovor s pěstouny, výběr vhodného a dosažitelného cíle.
  3. S rodinou vytvoříme cíle pro dítě (u dětí do 1. roku na 1. rok u dětí do 3 let do nástupu ZŠ) krátkodobé 2 měsíce, střednědobé 6-12 měsíců – dlouhodobé roky (musí mít k sobě vztah - postupuji od dlouhodobého – tj návrat dítěte do bio rodiny nebo nenávrat – střednědobé podpora kontaktů s rodiči, krátkodobý vyhledání rodiče a zmapování jeho zájmu a možnosti o kontakt), ke všem cílům uvádět indikátory (jak to poznám, že jsem splnila)
  4. S rodinou vytvoříme cíle pro pěstouny – plán práce – vzdělávání, respitní péče, odborná pomoc – vyhodnocení zdravotního stavu a psychosociálního stavu dítěte (nejméně 1x ročně k výročí dohody), diferenciální diagnostika – limity pěstouna, přání pěstouna (v rozsahu stejném jako dětí – 2, 6-12 měsíců, výhled na roky)
  5. Hodnocení dosažených cílů – 2 měsíce – průběžně dle zákonné povinnosti navštívit rodinu + úprava krátkodobých cílů, 6 měsíců v rámci zákonné povinnosti podat zprávu OSPOD následně zhodnocení roční spolupráce ve výročí dohody
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.