Výchovné a školní poradenství

Výchova není moralizování, ale organizování.

Cílem rodiny je vychovat dítě, které

 • je zdravě sebevědomé, spokojené a úspěšné dítě
 • je tvořivé, zodpovědné a svědomité
 • se umí radovat a smát
 • zná vlastní cenu
 • unese zátěž
 • umí prosazovat svůj zájem a vůli
 • se umí rozhodovat a chápe důsledky svých rozhodnutí
 • umí upřednostnit dlouhodobé cíle před krátkodobými

Naučíme vás:

 • rozvíjet v dětech jejich potenciál
 • odhalovat dětem smysl událostí
 • podporovat zdravé sebevědomí dítěte
 • objevit v dětech schopnosti, aby mohlo zažívat úspěch
 • pěstovat si vůli a odvahu
 • vážit si rodiny, vztahů a přátelství

Které problémy umíme řešit:

 • školní selhávání
 • konflikty ve škole
 • šikana
 • záškoláctví
 • negativní vlivy party a nevhodných kamarádů
 • lhaní
 • drobné krádeže
 • vandalismus
 • agresivita
 • nežádoucí trávení volného času

Co nabízíme:

 • komplexní diagnostika na jednom místě
 • zajištění komunikace a spolupráce se školou a dalšími školskými a poradenskými zařízeními 
 • individuální terapie na míru
 • vstřícnost a empatie
 • dlouholeté zkušenosti a odborné renomé

Orientační ceny najdete na záložce Kontakty a Ceník

 

Upozornění: První konzultace slouží pro orientaci v případu. Pokud odborník vyhodnotí, že se může jednat o situaci, která souvisí se sociálně-právní ochranou dítěte, nabídne spolupráci s OSPOD. Poradenství se v tomto případě provádí zdarma.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.