Kompletní nabídka vzdělávacích kurzů pro OSPOD a sociální pracovníky

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSPOD  2024 – AKREDITACE MPSV

RODINNÉ MOSTY, Z.S.

Názvy kurzu: Osobnost s nebezpečnými rysy v rodinných a partnerských sporech (6 hodin), MPSV A2022/0206-SP/PC

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček, Mgr. Zuzana Acar Jarošová

Název kurzu: Úzkostné poruchy u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 vyuč .hodin)    MPSV – A2019/1194-SP/PC/PP

Lektor: Mgr. Zuzana Acar Jarošová

Názvy kurzu: Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem - úvod do problematiky(8 hodin)     MPSV A2018/0707/SP/PC (reakreditace v přípravě)

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

Název kurzu: Praktická aplikace case managementu v sociální práci (16 hodin), MPSV- A2021/1303-SP

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

 Název kurzu: Řešení konfliktů v praxi sociální práce - úvod do problematiky  (8 vyuč. hodin)

MPSV : A2020/0265-SP/PC

Lektorka:  PhDr. Lenka Průšová, PhD, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

 Název kurzu: Manipulativní techniky v komunikaci a jak se jim ubránit - úvod do problematiky (8  vyuč.hodin), MPSV - A2019/1273-SP/PC/PP

Lektor: Mgr. Zuzana Acar Jarošová, Mgr. Tomáš Řezníček

 Názvy kurzu: Zanedbávání dítěte v rodině a možnosti víceoborového přístupu při jeho řešení - úvod do problematiky(8 hodin)  MPSV A2020/0306-SP

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 Název kurzu: Agresivita u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 vyuč. hodin), MPSV A2021/1268-SP/PC

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 Název kurzu: Vybrané poruchy chování u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 vyuč. hodin)    MPSV - A2021/1267-SP/PC 

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD. Mgr. Tomáš Řezníček

 Název kurzu: Jak podpořit stabilitu rodiny s dětmi s diagnózou PAS - úvod do problematiky  (8 vyuč. hodin) , MPSV – A2020/0264-SP/PC

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

 Název kurzu: Specifické potřeby rodin pečujících o děti s ADHD/ADD  - úvod do problematiky (8 vyuč. hodin )  MPSV A2020/0307-SP

Lektor: Mgr. Tomáš Řezníček, PhDr. Lenka Průšová, PhD

 

 

 

 

 

 

 

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.