Edukační setkání pro rodiče

Rodiče nesouhlasí s umístěním svého dítěte do speciální školy, protože se domnívají, že škola je plná dětí s poruchami chování, že se tam jejich dítě naučí nevhodnému chování a přibude výchovných problémů. Nejsou ochotni si připustit, že jejich dítě v současné škole přes veškerou podporu učitelů i asistentky pedagoga neprospívá, že ostatní děti ho pomalu, ale jistě odsouvají ze svých her, protože se do nich nedokáže začlenit. Rodiče však doma více trvají na přípravě na vyučování a dítě trestají s vysvětlením, že se málo snaží. V rodině ho označují za lenocha a mluví o něm s pohrdáním. Dítě doma ukradne peníze a uteče. Záškoláctví začne řešit OSPOD, který svolá případovou konferenci. 

Řešení: Edukační setkání s rodiči, nalezené vhodné speciální školy a hledání kariérní orientace. Situace se rychle stabilizuje poté, co chlapec přejde na speciální školu, najde si kamarády a zájmy, v nichž může uplatnit svůj talent. 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.